Cene

Za prevode bez overe sudskog tumača cene se obračunavaju po prevodilačkoj strani (1,500 slovnih znakova sa razmakom). Prevodi sa/na engleski jezik sa overom sudskog tumača računaju se po overenoj strani dokumenta.

prevod sudski tumac 1

1 strana bez overe – 1.000 dinara

1 strana sa overom – 1.200 dinara